close
تبلیغات در اینترنت
موتور 200 سی سی

موتور کده

پالس 200

پالس 200 یکی از موتور های خوب در کشور ما به شمار میرود . نظر شخصی من را بخواهید برای تازه کاران در رشته موتور سنگین گزینه ی فوق العاده ای است . البته من گمان نمیکنم پالس 200 موتور سنگین یا کورسی باشد .، اما برای یک 125 سوار خوب است ، زیرا 125 سواری که در رشته موتور سنگین تازه کار است ، راندن یک رسپول یا جی اس ایکس واقعا کار مشکلی است . اما راندن پالس 200 هم لذت خوبی دارد هم از بقیه ی موتور های سنگین ساده تر است . البته این پست نظر شخصی من در باره پالس 200 است . ممکن است شما نظر دیگری داشته باشید .